PÁGINAS

8.7.17

Topónimos para coñecernos mellor.

Isabel Barcón
@Isabelmbs
Secundaria

"A toponimia é a concreción lingüística da relación dunha comunidade coa súa xeografía ao longo da historia. Forma parte deses elementos culturais de primeira orde que a Unesco denomina “patrimonio inmaterial” dos pobos. O carácter permanente dos topónimos fainos monumentos históricos, que se manteñen en pé a través dos séculos e que funcionan como referentes compartidos da comunidade, como sinais da identidade colectiva"
 GONZALO NAVAZA, 2001
❈❈❈❈❈❈

"La toponimia es la concreción lingüística de la relación de una comunidad con su geografía a lo largo de la historia. Forma parte de esos elementos culturales de primer orden que la UNESCO denomina "patrimonio inmaterial" de los pueblos. El carácter permanente de los topónimos los hace monumentos históricos, que se mantienen en pie a través de los siglos y que funcionan como referentes compartidos de la comunidad, como señales de la identidad colectiva"
Gonzalo Navaza,2001


INTRODUCIÓN.

A toponimia ten un grande potencial didáctico: fomenta o coñecemento do ámbito xeográfico e cultural e proporciona enriquecemento léxico ao alumno.

O traballo do estudo de topónimos dos seus concellos de procedencia propúxoselle ao alumnado de 3º de ESO na 3ª avaliación. 

Organizáronse por grupos de traballo e crearon 3 grupos de WhatsApp nos que propoñían topónimos para estudar e que houbese diversidade: MATERIAL DE CONSULTA.

Entrevista a G. Navaza especialista en toponimia.
Presentación sobre a didáctica da toponimia: https://prezi.com/yn0h-tvbd7ep/estrategias-para-el-tratamiento-de-la-toponimia-en-las-aulas-de-secundaria/
Xeneralidades sobre toponimia galega: https://gl.wikipedia.org/wiki/Toponimia
Toponimia de Viveiro: http://toponimiaviveiro.blogspot.com.es/
Toponimia de O Vicedo: http://toponimiavicedo.blogspot.com.es/
Toponimia de Ourol: http://toponimiaourol.blogspot.com.es/
Toponimia de Xove: http://toponimiaxove.blogspot.com.es/


CONTIDOS
Que se entende por toponimia?:

1. "Estudo da orixe e significación dos nomes propios de lugar".
2. "Conxunto dos nomes propios de lugar dun país ou dunha rexión"
CLASIFICACIÓN DOS TOPÓNIMOS. INFOGRAFÍA.


REPASO DE HISTORIA DA LINGUA E INFLUENCIA NA TOPONIMIA.


TRABALLOS:


PRESENTACIÓN NA AULA.RECURSOS.
  • Fotografías
  • WhatsApp
  • Cartolinas
  • Vídeo
  • Easel.ly

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por dejar tu comentario