Un artista na escola. Música en vivo e…poesía!

Begoña Codesal Patiño
@Bcodesal
Educación Primaria

 UN ARTISTA NA ESCOLA

 Música en vivo e…poesía!


DESCRICIÓN

 Xa nos tempos antigos, os gregos utilizaron esa unión máxica, creando as súas composicións musicais sobre a base de composicións escritas ou contadas de recoñecido prestixio. A un esquema musical engadíanse diversas poesías ou se alteraba o seu ritmo para crear novas composicións.
 Esta sutil unión recoñece a importancia de traballar a poesía e a música desde a educación infantil para desenvolver o sentido do oído, o ritmo, a creatividade, a vocalización, a imaxinación e para fomentar a socialización e o traballo en equipo.
Nós, grazas a educaBarrié (canal educativo da Fundación Barrié), poidemos ter a un artista na escola para ensinarnos a compoñer poesías dun xeito moi orixinal. Esta é a nosa proposta.

OBXECTIVOS
 •  Expresar sentimentos e emocións a través das poesías. 
 • Diferenciar as características propias dunha poesía: versos, estrofas, rima.
 •  Identificar e usar os símiles, as metáforas e simbolismos propios das poesías e as cancións.
 •  Usar a pronunciación e entoación propias das poesías. 
 • Ampliar o léxico e o vocabulario. 
DESENVOLVEMENTO 

Preparados… 

Presentación do artista e demostración do concepto de "loop". O artista vai cantar unha canción (A saia da Carolina), mostrando unha versión diferente dunha canción popular coñecida por todos os alumnos, e que repetidamente usa a "técnica loop".
Loop: é un anglicismo, pode ser traducido como "bucle" en galego. É unha sección curta (entre 1 e 4 compases de lonxitude), creada para repetirse. Estas sesións son gravadas ou reproducidas conectadas en secuencia, unha tras outra dando un sentido de continuidade.

Listos...

 • Empezaría a soar a canción do artista a través dun reprodutor. coñecemos ao artista, que canción é …? Como é? Que aspecto ten? 
 • Soa a mesma canción na aula. Non o vemos pero está aquí. Estaría detrás dunha cortina ou dun moble. 
 • Xurde tocando a canción. 

Escoitamos atentamente e fixámonos no artista. Contemplámolo en vivo e en directo. Ollamos a súa expresión, as súas mans o seu corpo e todo este conxunto sitúanos nas emocións, non só transmitidas pola súa música, senón tamén pola súa persoa en conxunto.
 _Cal é a súa intención ao cantar? E ao tocar o instrumento? Para que serven os loops?

Acción… 
 • Escollemos a emoción. Nunha sesión só nos dá tempo para traballar dúas emocións. Propoñemos unha lista de emocións: o amor, a rabia, o medo, a serenidade, o desprezo, a compaixón, o heroísmo, noxo, sorpresa, ou calquera outra. Que sensación queremos comunicar?, a quen a diriximos?, para que o facemos….? Chegamos a un acordo de grupo. 
 • Neste caso, sae o rabia, por exemplo. Preguntamos: _Que pensas cando digo "rabia"? _Por exemplo: neno, fútbol, enfado, inimigo, loita, anoxo, choro, raios, vermello, chinchar, perrencha, rabiar ... 
 • Imos anotando as palabras e combinándoas con outras para formar versos. 
 • Podemos crear varios grupos que van construíndo un pareado usando as palabras pactadas. 
 • Cada grupo prepara unha rima e en grupo créase unha composición. 
 •  Léese soa e sen intención. 
 • Recítase con intención e emoción. 
 • O artista pon música ao poema e entre todos o cantamos. Acompañámonos con instrumentos naturais (co propio corpo) ou obxectos do aula que poidan servir para levar o ritmo. 

PARA REMATAR

Se queres ver como nos quedaron as poesías da IRA ou da LEDICIA non tes máis que entrar nos seguintes documentos. Agardamos que che gusten!!! A nós encantounos a experiencia e estamos desexando volver a repetila neste curso.

No hay comentarios: