O texto de instrucións. El texto de instrucciones

Mrs Beeton's Book of Household Management
Isabel Mª Barcón
@Isabelmbs
Texto instructivo. Secundaria

ACTIVIDADE

Na 2ª avaliación en 1º ESO estudamos o texto de instrucións e as súas características.

Decidimos escribir unha receita de cociña e gravar un vídeo seguindo as pautas que estudamos.

OBXECTIVOS

 • Redactar un texto de instrucións con orde e claridade.
 • Utilizar secuencias numeradas ou ben adverbios e/ou locucións adverbiais.
 • Utilizar o infinitivo ou o imperativo.
 • Ampliar o léxico da cociña.
 • Utilizar a lingua galega en distintos ámbitos.
 • Mellorar no traballo en grupo.

CONTIDOS


Montaje en Prezi
DESENVOLVEMENTO 

Os alumnos traballan en grupos de 4. Fan un esquema sobre textos de instrucións.Despois, por parellas, elixen unha receita que saben cociñar. Fan un borrador na aula, indicando os ingredientes e o proceso de elaboración. Unha vez revisado, pasan o texto a un libro de receitas da aula.


Nas súas casas cociñarán a receita e coa axuda dos pais, irmáns,... gravarán o vídeo que se subirá a unha conta de Youtube.

HERRAMIENTAS TIC
 • Móbil ou cámara de fotos.
 • Youtube.
ALGÚNS VÍDEOS
En la 1ª evaluación en 1º de ESO estudiamos el texto de instrucciones y sus características. Decidimos escribir una receta de cocina y grabar un vídesiguiendo las pautas que estudiamos.

OBJETIVOS
 • Redactar un texto de instrucciones con orden y claridad.
 • Utilizar secuencias numeradas o bien adverbios y/o locuciones adverbiales.
 • Utilizar el infinitivo o el imperativo.
 • Ampliar el léxico de la cocina
 • Utilizar la lengua gallega en distintos ámbitos.
 • Mejorar en el trabajo en grupo.

DESARROLLO

Los alumnos trabajan en grupos de 4alumnos. Hacen un esquema sobre los textos de instrucciones.
Después, por parejas, eligen una receta que saben cocinar. Hacen un borrador en el aula, indicando los ingredientes y el proceso de elaboración. Una vez revisado, pasan el texto a un libro de recetas del aula.
En sus casas cocinarán la receta y con la ayuda de los padres, hermanos,... grabarán un vídeo que se subirá a una cuenta de YouTube.

HERRAMIENTAS TIC
 • Móvil o cámara de fotos.
 • YouTube.

No hay comentarios: