Aprenentatge per descobriment: la síl laba i el diftong. Valencià 2n cicle.

CaRo Suárez 
@Yiyiseventies
Primaria


Aprenentatge per descobriment: la SÍL LABA i els DIFTONGS. 
Segon cicle d'Educació Primària

Els xicons i xicones de segon cicle descobrisquen què es la síl laba i el diftong a partir dels seus noms propis. És una unitat didàctica per introduir els conceptes. 

Objectius:

  1. Descobrir SÍL LABES i DIFTONGS
  2. Aconseguir autonomia a l'hora d'avaluar els seus nous aprenentatges
  3. Competència lingüística: expressió oral

Temporalització: 

Tres sessions a classe més una a casa (4 sessions) L'adaptació del temps de dedicació de cada activitat depén de les necessitats del grup-classe.

Activitats:

LA SÍL LABA
PRIMER: Pregunte als alumnes què és una SÍL LABA? Busquen la definició a un llibre de text i raonem tots plegats.
SEGON: Escriuen els seus noms en unes etiquetes amb "velcro" i comencen a classificar segons el nombre de síl labes dels seus noms propis


classificació segons el nombre de síl labes

ELS DIFTONGS
PRIMER: Els pregunte què és un DIFTONG? Raonem la millor DEFINICIÓ (consulten llibres per a trobar la millor definició). Posada en comú amb el grup-classe sobre la definició dels diftongs.

SEGON: Escriuen els seus noms en unes etiquetes i comencen a classificar segons els dos tipus:
  • DIFTONGS AMB -I
  • DIFTONGS AMB -U
TERCER: Arribem a una conclusió sobre la definició i DESCOBRISQUEN que Raül du DOS PUNTETS damunt de la "u". Raonem si és diftong

                                  Classifiquen els noms dels xicons i xicones de la classe que duen diftongs

Mestra: RECORDEU-VOS: que per a que hi haja DIFTONG la -i o la -u han d'anar darrere d'una altra vocal :-D!

Avaluació:

L'encarregada o encarregat de la classe demana als seus companys-es que expliquen a la resta de la classe QUÈ SABEN DE LA SÍL LABA i del DIFTONG? En acabar de preguntar els donarà un gomet fantàstic. La mestra supervisa les decisions de l'encarregada-encarregat o mini-mestra-e.


Mestra: Raül encara haurà d'esperar un poquet més per a saber per què els seu nom du dos punts damunt de la ü...paciència prompte ho DESCOBRIREU!

Mestra: AU ANEM A JUGAR amb ELS DIFTONGS a casa!
Au aneu practicar un poquet més els diftongs jugant a este joc: clica sobre la granota...   

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/diftong

No hay comentarios: